AN INITIATIVE OF 

EXCHANGE THE WORLD

Changemakers

An open, energetic and stubborn innovator who makes a change, however small, inspiring people.

Workshop for MakeSense

Warsaw, Poland

Stories

CHOOSE THE TAG

Inicjatywa: AMBASADA

Miasto: Timisoara

Kraj: Rumunia 

-

Ambasada to miejsce, które w zasadzie wszystkie osoby spotkane w Timisoarze polecały nam odwiedzić. NESst,...

Initiative: AMBASADA

City: Timisoara

Country: Romania 

-

Ambasada was the place which basically all people we met in Timisoara recommended us to visit. NESst, couc...

Inicjatywa: CODER DOJO

Miasto: Timisoara

Kraj: Rumunia 

-

Coder Dojo to międzynarodowy program, w ramach którego młodzi ludzie uczą się kodowania.

Radu Ticiu,...

Iniziativa: CODER DOJO

Città: Timisoara

Stato: Romania

-

Coder Dojo è un programma internazionale che aiuta i giovani ad imparare a codificare.

Radu Ticiu, iniziato...

Initiative: CODERDOJO

City: Timisoara

Country: Romania

-

Coder Dojo is an international program, within which young people learn how to code.

Radu Ticiu, initiator...

Please reload