AN INITIATIVE OF 

EXCHANGE THE WORLD

Changemakers

An open, energetic and stubborn innovator who makes a change, however small, inspiring people.

Workshop for MakeSense

Warsaw, Poland

Stories

CHOOSE THE TAG

Nie pomagamy ludziom, lecz dajemy im siłę

Chefs Especiais

Sao Paulo | Brazylia

-

Chefs Especiais – szkoła gotowania dla osób z zespołem Downa plus kawiarnia – pows...

Sui pirati e l’inclusione

Chefs Especiais

Sao Paulo | Brazil

-

Chef Especiais - una scuola di cucina per persone affette da sindrome di Down e una caffetteria – è...

On pirates and disability

Chefs Especiais

Sao Paulo | Brazil

-

Chefs Especiais – a cooking school for people with Down syndrome and a cafeteria – started because S...

SOCIAL TEA HOUSE

Varna | Bulgaria

-

The Social Tea House is a place in Bulgaria where youth from orphanages can get their first job experience.

We offer the job to...

Inicjatywa: SOCIAL TEA HOUSE

Miasto: Warna

Kraj: Bułgaria

-

Social Tea House to miejsce w Bułgarii, w którym młodzież z Domów Dziecka może zdobyć swoje pierwsze do...

Iniziativa: SOCIAL TEA HOUSE

Città: Varna

Stato: Bulgaria

-

Il Social Tea House è un locale in Bulgaria dove i giovani orfani possono fare la loro prima esperienza...

Initiative: SCOUT HOUSE

City: Cluj-Napoca

Country: Romania

-

We heard about the Scout House, something between a co-working space and a cafeteria, from local peopl...

Inicjatywa: SCOUT HOUSE

Miasto: Kluż-Napoka

Kraj: Rumunia

-

Usłyszeliśmy o Scout House, czymś pomiędzy przestrzenią co-workingową a kawiarnią, od mieszkańców i mie...

Inicjatywa: AMBASADA

Miasto: Timisoara

Kraj: Rumunia 

-

Ambasada to miejsce, które w zasadzie wszystkie osoby spotkane w Timisoarze polecały nam odwiedzić. NESst,...

Initiative: AMBASADA

City: Timisoara

Country: Romania 

-

Ambasada was the place which basically all people we met in Timisoara recommended us to visit. NESst, couc...

Initiative: L'ALTRO SPAZIO

City: Bologna

Country: Italy

-

L’Altro Spazio is a project based on the concept of inclusion – says Nunzia Vannuccini, funder. Inclusion...

Inicjatywa: L'ALTRO SPAZIO

Miasto: Bolonia

Kraj: Włochy

-

L’Altro Spazio to projekt oparty na idei włączania – mówi Nunzia Vannuccini, założycielka. We włączaniu c...

Please reload