AN INITIATIVE OF 

EXCHANGE THE WORLD

Changemakers

An open, energetic and stubborn innovator who makes a change, however small, inspiring people.

Workshop for MakeSense

Warsaw, Poland

Stories

CHOOSE THE TAG

Inicjatywa: AMBASADA

Miasto: Timisoara

Kraj: Rumunia 

-

Ambasada to miejsce, które w zasadzie wszystkie osoby spotkane w Timisoarze polecały nam odwiedzić. NESst,...

Initiative: AMBASADA

City: Timisoara

Country: Romania 

-

Ambasada was the place which basically all people we met in Timisoara recommended us to visit. NESst, couc...

Initiative: BLIXEM CIRCUS

City: Amsterdam

Country: Holland

-

Blixem Circus exists since 2005. Few years ago it was taken over by three amazing women: Mel Morath, M...

Inicjatywa: BLIXEM CIRCUS

Miasto: Amsterdam

Kraj: Holandia

-

Blixem Circus istnieje od 2005 roku. Kilka lat temu został przejęty przez trzy niezwykłe kobiety: Mel...

Initiative: BEAT A’BOX 

City: Singapore

Country: Singapore

-

BEAT A’BOX, as many other stories, we found it by chance. While meeting with Change Bugs in Scape, one...

Inicjatywa: BEAT A’BOX 

Miasto: Singapur

Kraj: Singapur

-

BEAT A’BOX, jak wiele innych historii, odnaleźliśmy przez przypadek. Podczas spotkania z Change Bug w Sca...

VIP e Angels

CLAY STREET

Singapore

-

Clay Street (‘via  creta’) è un posto creativo, puoi venire qui e imparare a lavorare la ceramica - Racconta Alvin Yong, il fo...

VIP i Anioły

CLAY STREET

Singapur

-

Clay Street to kreatywne miejsce, do którego możesz przyjść i nauczyć się ceramiki. – mówi Alvin Yong, założyciel – Używamy gli...

VIP and Angels

CLAY STREET

Singapore

-

Clay Street is a creative place, you can come here and learn pottery - says Alvin Yong, the founder -. We also use clay to s...

Initiative: PHARE CIRCUS

City: Siem Reap

Country: Cambodia

-

Phare, the Cambodian Circus, is a social enterprise which collaborates with the Phare Ponleu Selpak Sc...

Inicjatywa: PHARE CIRCUS

Miasto: Siem Reap

Kraj: Cambodia

-

Phare, kambodżański cyrk, jest przedsiębiorstwem społecznym współpracującym ze szkołą Phare Ponleu Selp...

Iniziativa: PHARE CIRCUS

Città: Siem Reap

Stato: Cambodia

-

Phare, il Circo cambogiano, è un'impresa sociale che collabora con la scuola Phare Ponleu Selpak per ba...

Please reload